• Banner
banner word lid

Onze Wijk

Het Garenkokerskwartier is een leuke buurt met een rijke geschiedenis. De buurt is rustig én levendig tegelijkertijd dankzij de mooie mix van jong en oud en de vele actieve bewoners die graag iets doen voor hun wijk. Uniek is de gezamenlijke aanpak van duurzame energie, groen en zorg in onze wijk. Opvallend is ook het grote aantal kunstenaars en zelfstandig ondernemers in onze buurt. Kortom, het is een erg fijne plek om te wonen en te werken!

Het Garenkokerskwartier ligt net buiten het centrum van Haarlem tussen de Brouwersvaart, de Zijlsingel / Kinderhuissingel en de spoorlijn richting Leiden.

Wijkkrant de Flits

Twee keer per jaar stelt de wijkredactie Garenkokerskwartier een papieren wijkkrant samen met een selectie van informatie van de buurtcoöperatie en ondernemers uit het Garenkokerskwartier. Wijkkrant de Flits wordt huis-aan-huis in de wijk bezorgd rond mei/juni en november/december.

Flits gemist of kwijt? Download hem hier:

Maart 2020             IKC de Argonauten, ondergedoken in de buurt, Previnaire, Energietransitie, wijkschouw, bakkunsten Kasia
December 2019      Tips om je huis te verduurzamen, Leo van het gas af, stage bij Kuin, broodje gehaakt, Pim Muda, de deurhanger
Juli 2019                 Wat doet de buurtcooperate allemaal, Sjeu Theater, Hotel de Koningin, blademakers in de buurt, kerken in de wijk             
December 2018      Wat doet de buurtcooperatie allemaal, De Leerplaats, interview Utako Arakawa, mijn buren, even voorstellen Societeit Vereeniging.
Juli 2018                  Burenhulp, wijkambassadeurs, buurtonderhoudsplan, de winkel van Stam, mijn buren, manage Vosse;
Mei 2018                  Themanummer buurtonoderhoudsplan;
December 2017       Singalong, Appeltaart Imperium, Rosehaghe, verzetverhalen, buurman & buurman, improvisatie theather, omgekeerd inzamelen;
Mei/Juni 2017         Kerstwensen, even voorstellen Oprechte Veiling, wijkzaken, buurtcooperatie, onderwater hockey, stomerij Sassen;
December 2016      Jouw kerstwens, even voorstellen de Aandachtsfabriek, wijkzaken, buurtcooperatie, trapgevel, Jasmijn;
Juni 2016                IKC de Argonauten, even voorstellen San Dailys, buurtcooperatie, rijwielhandel Seref, Previnaire;
December 2015      Buurtonderhoudsplan, even voorstellen Salon 54, wijkzaken, Zaeltje, de verdwenen villa vervolg;
Juni 2015                Eten met Wil en Marian, even voorstellen D&P, buurtcooperatie, wijkraad, Mme Poulet, de verdwenen villa;
December 2014      Warme vloeren/droge muren, even voorstellen Yoga4teens, zonnestroomactie, straatnamen;
Juni 2014                Zaeltje Rosehaghe, even voorstellen Fixit Marinus, zonnestroom Garenkokerskwartier, Kenau;
December 2013      Kerstboom, even voorstellen Inez Groenendal, jaarvergadering buurtcooperatie, verkocht Zijlweg 245;
Juni 2013                Facebook, even voorstellen team JZ, buurtcooperatie, terugblik golfwedstrijd, nieuw leven Rosehaghe;
December 2012      Kerstboom, even voorstellen bakker Kuin, woningverbetering, Ruychaverstraat/Brouweskade, golfwedstrijd;
Juli 2012                 Seinwezen, kerstboom, wjkcontract, eerste stenen Garenkokerskwartier;
April 2011              Rikkie & Slingertje, even voorstellen Body Stress Release, gebiedsagent, 30 jaar wijkraad;
December 2010     Kerstboom Garenkokerskwartier, even voorstellen Mary Lutters, boek Wat voert Haarlem in zijn schild, Varitex;
Juni 2010               Gluren bij fam Courbois, even voorstellen Appel & Fris, onder rege van, Rosehaghe;
December 2009     Even voorstellen OTM Haarlem, Nova resautant, vroeger & nu;
Juni 2009               Even vooorstellen GrapeDistrict, politiewerk, Societeit de Vereeniging;
December 2008     Even voorstellen PR-Theater, wijkraad, vroeger & nu;
Juni 2008               Even voorstellen Russel Broadbent, wijkomgevingsplan, vroeger & nu;


Met de Amsterdamse School en de Haagse School zijn we best bekend. Wat veel mensen niet weten is dat een van de grondleggers van het Nieuwe Bouwen en de Nieuwe Zakelijkheid ene Han van Loghem was, een Haarlemmer die nauwelijks bekendheid geniet in zijn eigen stad. En dat terwijl er vanuit architectuur- en bouwkunde-opleidingen in binnen en buitenland meer en meer ...
Lees verder

Mede geïnspireerd door Peter Hammann, die een boek schreef over de geschiedenis van het Garenkokerskwartier, ging Niek van Noppen uit de Pieter Kiesstraat op zoek naar de geschiedenis van zijn huis.

Toen wij in 1983 een koophuis zochten in Haarlem, belde mijn vriendin mij op en zei: ik heb een huis gevonden met een trapgevel! Ik was al jaren gefascineerd door de ...

Lees verder
Prévinaire stonk van verre

Begon Haarlem pas echt te stinken in de negentiende eeuw door toedoen van de katoenfabriek van Prévinaire? Verhalen en feiten uit de Haarlemse geschiedenis, onderzocht en opgeschreven door historicus en buurtbewoner Peter Hammann.

Het Garenkokerskwartier was in de 19e eeuw de vestigingsplaats van één van de drie grote katoenfabrieken die Haarlem na circa 1830 ...

Lees verder

Wie weet meer over de statige villa die ooit het aanzien van de Hoofmanstraat bepaalde? De oproep in de vorige FLITS leverde historicus en buurtbewoner Peter Hammann een aantal mooie foto's op. Gevers en uitleners daarvan: hartelijk dank!


De villa dichtgetimmerd en tijdens de sloop (gefotografeerd door de heer M. van de Dool)

Wat ik het liefste wil is een klip ...

Lees verder
Aan het eind van de negentiende eeuw werd het eerste echt grootschalige woningbouwproject in het Garenkokerskwartier gerealiseerd. Dat was het begin van de ontwikkeling van onze wijk als Haarlemse stadswijk ten westen van de oude binnenstad.

De Zijlweg die dwars door onze wijk loopt was al eeuwen daarvoor van belang voor Haarlem als 'der weghe die men vairt te Tet ...
Lees verder
Deel 80 van de serie Haarlemse Miniaturen gaat over het Garenkokerskwartier en is in de boekhandel verkrijgbaar. Uitgeverij Spaar-en-Hout.
Lees verder
Het Garenkokerskollektief bestaat uit een groep van tien (deeltijd)kunstenaars die in het Garenkokerskwartier wonen. De initiatiefnemers zijn Joanne Luijmes, Oscar van der Linden en Lenneke Overmaat. Zij hebben het Garenkokerskollektief opgericht na hun succesvolle tentoonstelling in het Seinwezen tijdens het wijkfeest in 2006.

De schilderijen, beelden en foto's ...
Lees verder