• Banner
Ledenvergadering Duurzaam Garenkokerskwartier
22-04-2018, 18:03
Op woensdagavond 20 juni hebben we weer de jaarlijkse ledenvergadering van de buurtcooperatie georganiseerd. Klik op de volgende links om het jaarverslag 2017 en de notulen van de vergadering te downloaden.
Tijdens de jaarlijkse ALV op 20 juni 2018 in het Seinwezen heeft het bestuur een overzicht van de activiteiten gegeven van het afgelopen jaar en is de jaarrekening 2017 en begroting voor 2018 gepresenteerd. Tijdens de vergadering heeft Brigitte Paulissen zich gemeld als nieuw bestuurslid. Daarna hebben we aan "denktafels" nieuwe ideeën besproken voor de cooperatie. Na afloop was er gelegenheid tot napraten aan de bar. Zie hieronder voor de agenda.

Agenda ALV:
20:00 Opening & Vaststelling agenda
20:10 Jaarverslag 2017
20:15 Financiën
20:25 Kascommissie
20:30 Pauze
20:45 Denktafels (3 rondes elk 10 min):
• Troeptrimmen & buurtambassadeurs
• Buurtonderhoudsplan
• Seincafé
• Kinderactiviteiten & Garenkokerscup
• Ondernemers
• Communicatie & wijkkrant de Flits
• Open tafel
21:15 Samenvatting denktafels & rondvraag
21:30 Borrel & napraten met je buren

Reageer op dit artikel

*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie.

 

Onthoud mijn gegevens

Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.

 

Vanzelfsprekend zijn er een paar gedragsregels betreffende de inhoud van uw reacties.