• Banner
banner word lid
Garenkokers en de Nieuwe Democratie
18-08-2021, 13:27 • 1 reactie

Baud Schoenmaeckers mocht een column schrijven voor het blad de Haarlemse stadsglossy HRLM, en heeft dit gedaan over een zeer actueel thema. 

Lees hier zijn column:

Garenkokers en de Nieuwe Democratie

Burgerraden. Het idee is simpel. Er worden 10.000 Haarlemmers geloot, volledig anoniem en willekeurig. Deze mensen vormen een burgerraad en gaan zich buigen over maatschappelijke vraagstukken waar de gemeente besluiten over moet nemen. De raad krijgt een bescheiden budget om kennis in te huren zodat ze tot een gedegen en weloverwogen bindend advies kunnen komen aan de wethouder die het probleem in portefeuille heeft. Jur Botter is de grote roerganger binnen de gemeente en groot pleitbezorger van deze nieuwe democratie. Jaren geleden hebben we het erover gehad in het Seinwezen, onlangs vond de discussie plaats in de Pletterij.

Het is fantastisch als de burger meer aan de knoppen van de democratie kan draaien, maar er moet nog wel goed over de uitvoering worden nagedacht. Want wat je niet wil, is dat alle burgerraden straks bestaan uit blanke hoog opgeleide Haarlemse 'grachtengordeltypes' omdat 9 van de 10 verkozenen het niet zien zitten in zo'n burgerraad te zitten. Ook moet worden gekeken naar wat we nu al hebben aan democratie van onderop en hoe we daar mee omgaan. Laat me deze cryptische laatste zin uitleggen.

In 2011 zijn we in het Seinwezen begonnen met thema's die de wijk Garenkokerskwartier moesten verbeteren. Meer groen in de wijk, de wijk voor jong en oud, nabuurschap, energie. Elke maand kwamen 10 tot 25 mensen samen, er werden groepjes gevormd en iedereen voelde aan zijn water: dit is de burgerraad avant la lettre. In 2013 wordt uit dit initiatief op democratische wijze de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokers gekozen. De coöperatie neemt de rol van de wijkraad over, heeft regelmatig overleg met de gemeente, geeft het wijkfeest nieuwe invulling, zorgt voor samenkomsten en ander 'bindmiddel'. De noodzakelijke coöperatie-spil werd bescheiden betaald en runde de tent.

Tot nu. Het afgelopen jaar is niet al het geoormerkte geld uitgegeven door corona. Dat geld is wel besteed aan bijvoorbeeld extra communicatie omdat we niet meer konden samenkomen. Nu moet de coöperatie dat terugbetalen. Want dat is de regel. Het volgend drama is dat de Buurtcoöperatie gedwongen is de 'spil in het web' telkens een tijdelijk contract te geven. Drie keer nu, en de wet staat niet meer toe. Voeg dit samen met het beknibbelen op dergelijke wijkinitiatieven en de vraag dringt zich aan me op: hoezo nieuwe democratie als we niet goed omgaan met de 'oude'?

De Buurtcoöperatie is geen burgerraad, maar is wel uit de samenleving ontstaan en gegroeid. Ik geloof in zelfredzaamheid, maar zowel de oude als de nieuwe democratie entiteiten zijn er om de gemeente te helpen. Daarom hierbij het verzoek aan Nieuwe Democratie voorman en wethouder Jur Botter de zaak eens goed tegen het licht te houden en te voorkomen dat deze buurtcoöperatie een vroegtijdige dood sterft. Stel een bescheiden financiële ondersteuning zeker, zorg dat de spil een vast contract kan krijgen, evenals andere actieve wijkwerkers. Want het werk dat de Garenkokers-spil doet en zoveel andere wijkwerkers doen is hard nodig. Zij zijn de voelsprieten in de buurten. Nieuwe democratie is geweldig, maar gooi de oude niet weg. Net als met die schoenen. Eerst de nieuwe inlopen, dan pas de oude weggooien. Of beter: laten recyclen. Maar dat is een ander verhaal.

Baud Schoenmaeckers
baud@stichtingstadsgarage.nl

Het Seinwezen is sinds juni 2019 in handen van Stadsherstel Amsterdam. Baud is nu een van de huurders en als ambassadeur van Stadsherstel werkt hij eraan mee het Seinwezen zijn bijzondere plek in de stad te laten behouden. www.seinwezen.nl


F. Bakkes • 25-08-2021, 16:15
Geachte Baud Schoenmaeckers en lezers,

Met uw opvatting ben ik het oneens.
Democratie: een groep mensen kiest een vertegenwoordiger om iets voor elkaar te krijgen.
Geregeld.
Als die groep besluit zich met de uitvoering te bemoeien wordt het een janboel.

Het is afschuwelijk als de burger (nog) meer aan de knoppen van de democratie draait. Helemaal als dat hoogopgeleide blanke "grachtengordeltypes" zijn.
Waarmee u zelf een reden aandraagt om het niet te doen.

F. Bakkes.

Reageer op dit artikel

*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie.

 

Onthoud mijn gegevens

Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.

 

Vanzelfsprekend zijn er een paar gedragsregels betreffende de inhoud van uw reacties.