• Banner
De Duurzame Straat
13-06-2016, 11:16

De afgelopen troeptrim-avonden was het heel mooi weer. Elke eerste dinsdag van de maand zijn er meerdere vuilniszakken zwerfafval opgeruimd in het mooie Garenkokerskwartier. De buurt is nog mooier na het opschonen van de straten en stoepen. De eerste keer met een prikker en zuiniszak door de wijk lopen kan een beetje ongemakkelijk aanvoelen, maar na een kwartiertje worden de nieuwe troeptrimmers hartstikke fanatiek. Wegens dit fanatisme, succes en interesse zijn er twee extra troeptrim momenten gepland. Maandag 20 juni en maandag 18 juli. Net als de eerste dinsdagen van de maand wordt er ook op deze maandagen om 19:30uur verzameld bij Stomerij Sassen (zijlweg 39).

Wat kan je verwachten? Buurtbewoners die nog niet heel lang in het Garenkokerskwartier wonen én buurtbewoners die hier al tientalen jaren wonen ontmoeten elkaar. Door schone straten en stoepen wordt de wijk als veiliger en bewoonbaarder ervaren. Van afval wat naast de ondergrondse containers wordt gezet wordt een melding gemaakt zodat Spaarnelanden dit ophaalt. Ter afsluiting van een uurtje Troeptrimmen kan er verder worden gekletst over de Duurzame Straat: opschonen, ontmoeten, wonen en leven in een schone wijk, in het Pop-Up café.

Het Pop-up café is elke maand ergens anders. Iemand uit de wijk stelt zijn of haar woonkamer open om over de Duurzame Straat te praten. Als jou dit aanspreekt mail dan naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl Iedereen is welkom in het Pop-up café: houd de website, facebook en/of nextdoor in de gaten waar er wordt afgesproken.

We zien elkaar graag op de eerste dinsdag van de maand EN op maandag 20-06-2016 en maandag 18-07-2016 om 19:30uur bij Stomerij Sassen (Zijlweg 39). Voor vuilniszakken, prikkers en handschoenen wordt gezorgd.

Maar ik maak mijn stoepje zelf schoon? Dat is al ook al goed nieuws! Als jij het ons doorgeeft brengen wij het in kaart. Laat het weten via info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl
De informatie gebruiken we voor het nieuwste project van de buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier. Het heet "pilot de Duurzame Straat". Het troeptrimmen en de aanpak is bij de gemeente in de smaak gevallen. We hebben met hen afgesproken dat in ruil voor het zwerfafvalvrij houden van onze wijk de coöperatie een vergoeding ontvangt van € 1.500,00 voor de periode april t/m december. Dit bedrag kan de coöperatie inzetten voor haar activiteiten in de wijk en aanwenden voor onze buurtactiviteiten zoals het voetbaltoernooi, buurtfeest etc. Een mooi voorbeeld hoe de coöperatie haar eigen geld kan verdienen.

Reageer op dit artikel

*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie.

 

Onthoud mijn gegevens

Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.

 

Vanzelfsprekend zijn er een paar gedragsregels betreffende de inhoud van uw reacties.