• Banner
banner word lid

Kees aan de overkant

Het zal in 1961 of 1962 zijn geweest. Helaas ging het authentieke schrijven, dat een exacte datering mogelijk zou maken, verloren. Kees Huges – later onder meer organist in de Waalse kerk en muziektherapeut – woonde tegenover ons in de Bilderdijkstraat. Hij was een jaartje ouder dan ik – en misschien ook wel wijzer.


We zaten beiden in Overveen op school we hebben samen veel beleefd en 'uitgespookt', maar daar gaat het hier niet over. Mijn vader had een betrekking in de toenmalige 'telecom' – toen gewoon telefonie geheten.
Die baan bracht onder meer mee het automatiseren van het telefoonnetwerk in Nederland. Dat automatiseren hield in dat je zelf een abonneenummer kon kiezen – zonder tussenkomst van een telefoniste. (Ja, alleen maar (jonge) vrouwen).

Vanwege zijn werk hadden wij veel technische 'rommel' in huis, waaronder bakelieten telefoonhoorns en -draad. Op zeker moment spanden Kees en ik een dubbele draad over de straat, verbonden die met batterij en telefoonhoorns en we konden zo met elkaar kletsen (Wat zonder telefoon natuurlijk net zo goed – en misschien wel beter - kon). Hoe het zo kwam weet ik niet meer – misschien hebben we wel een briefje naar de PTT gestuurd - maar op zeker moment viel er een ambtelijk schrijven in de bus met de sommering de overspanning en de telefoonverbinding per direct te verwijderen. Er werd verwezen naar de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, (Art. 2), waarin onder meer staat: "Anderen dan de Staat mogen alleen openbare telegrafen- en telefonen aanleggen en exploiteren krachtens een bij koninklijk besluit te verlenen concessie." Verder was er een verwijzing naar Art. 3, dat de aanleg en het gebruik van niet voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefoons regelt: "Hiervoor is een machtiging vereist van de minister van Waterstaat indien de telegrafen en telefoons, op of boven openbare gronden worden aangelegd of tegen betaling in gebruik worden gegeven." Dáár hadden twee kereltjes van 10 of 12 jaar wat aan. De heer Dorknoper was als stripfiguur van ongeveer dezelfde leeftijd: hij figureerde voor het eerst in Marten Toonders Bommelverhalen in 1951!

Hoeveel eleganter loste de politie de kwestie op. Aan het begin van een zomeravond ging de bel en stond de wijkagent – die had je toen nog – voor de deur. Hij vroeg heel belangstellend naar de telefoon, sprak zijn bewondering uit en hij wilde zelf ook wel eens met 'Kees aan de overkant' praten. Maar helaas: de familie Huges was met zomervakantie en dat ging dus niet door. Hij nam vervolgens afscheid en vroeg ons de draad na Kees' terugkeer te verwijderen, want eigenlijk mag er niets over de straat gespannen worden. Het bleek maar weer eens: de politie was je beste kameraad (luister maar): https://hearthis.at/oud-hollandse-liedjes/benny-vreden-de-politie-is-je-beste-kameraad-1955/ Een paar dagen – of misschien weken – later was de 'illegale' telefoonlijn opgerold. En daarna gingen Kees en ik weer naar school – in Overveen.

Frits Niemeijer
Wijkbewoner van 1951 tot ca. 1975