• Banner
Doe nu mee met het Buurtonderhoudsplan

De verdwenen villa

Wie weet meer over de statige villa die ooit het aanzien van de Hoofmanstraat bepaalde? De oproep in de vorige FLITS leverde historicus en buurtbewoner Peter Hammann een aantal mooie foto's op. Gevers en uitleners daarvan: hartelijk dank!


De villa dichtgetimmerd en tijdens de sloop (gefotografeerd door de heer M. van de Dool)

Wat ik het liefste wil is een klip-en-klaar verhaal met een kop en een staart en daartussenin een goed, op feiten berust verslag of verhaal. Je neerleggen bij het feit dat een onderzoek maar niet tot een einde komt is soms lastig voor een historicus. De frustratie neemt zelfs toe als je denkt beet te hebben, maar het ontglipt je weer. Zo gaat het al enige jaren met mijn speurwerk naar de verdwenen villa in de Hoofmanstraat, voorheen nummer 17.

Wat is er aan de hand?
Enkele weken geleden ging ik verder met mijn onderzoek om materiaal te vergaren voor dit artikel. Ik zocht via internet weer nieuwe ingangen op de familienaam 'Van de Poll' en vond nieuwe informatie! Mogelijk kreeg ik die nieuwe informatie omdat er soms zaken door de internetbeveiliging ter bescherming van privacy schieten. Of ik heb gewoon via een algemene ingang verdere verdieping gekregen. Enfin, ik weet niet hoe ik de informatie kreeg, maar ik was blij, zij het kortstondig…

Anna Cecilia barones Wittert van Hoogland
Ik kwam een bericht tegen waarin stond dat een zekere Anna Cecilia barones Wittert van Hoogland op 22 maart jl. haar honderdste (!) verjaardag had gevierd op het kasteel van de Keukenhof.

Volgens een door mijzelf opgestelde stamboom moest zij de in 1915 geboren dochter zijn van jonkheer Andreas van de Poll (1884-1966) en Cecilia Gevers. Jonkheer Andreas van de Poll was een zoon van jonkheer Charles Frederique van de Poll (1855-1936), die de laatste eigenaar was van de Haarlemsche Prévinaire katoenfabriek die bij ons in de wijk heeft gestaan. Hetgeen derhalve een rechte familielijn lijkt te zijn. et andere woorden: barones Wittert van Hoogland bleek Van de Poll als meisjesnaam te dragen. En eerder droeg ze een andere achternaam, namelijk van haar eerste echtgenoot met wie ze in 1935 trouwde: Johan Karel Elias graaf van Lynden (1912-2003). Daarmee wordt ook haar relatie met de Keukenhof duidelijk, want hij is de graaf die het kasteel met inventaris en de gronden eromheen aan een stichting schonk. Daardoor ontstond een goede basis om de Keukenhof te behouden voor de toekomst. In sommige teksten wordt zij dan ook Anna Cecilia barones Wittert van Hoogland genoemd en in andere jonkvrouw van de Poll. Haar eerste huwelijk duurde zes jaar en daarna trouwde zij in 1942 met Everhard B.F.R.G. baron Wittert van Hoogland.

Oud adellijk geslacht Van de Poll

Nu is de (adellijke) familie Van de Poll een omvangrijk en al oud geslacht, dus helemaal zeker van mijn zaak was ik nog niet. Soms is het erg lastig om te bepalen hoe de familiaire vertakkingen in elkaar zitten. Dus ben ik via internet verder op zoek gegaan naar de honderdjarige barones Anna en daar kwam ik haar opnieuw tegen. Nog maar enkele maanden na haar memorabele verjaardag is zij plotseling overleden: 26 oktober 2015. Honderd jaar heeft zij geleefd en vooralsnog heeft zij de geheimen van familie Van de Poll meegenomen. Ik ben net niet meer in de gelegenheid geweest om haar te spreken, ze is me net ontglipt. Misschien krijg ik komende voorjaar nog contact met een ander familielid in de vrouwelijke lijn, maar dat duurt natuurlijk weer even. Dus is de geschiedenis van de villa nog altijd niet helemaal op schrift te stellen. Wordt vervolgd!