• Banner

Gedragsregels

We accepteren geen reacties:
  1. Die qua inhoud pornografisch van aard zijn, dan wel hiermee op enigerlei wijze en in welke vorm dan ook verband houden.
  2. Die verband houden met het gebruik van drugs en/of alcohol in welke vorm dan ook.
  3. Die verband houden met het verspreiden van commerciële boodschappen, dan wel religieuze en/of ideële boodschappen in welke vorm dan ook.
  4. Die (kunnen) aanzetten tot discriminatie en/of tot doel (kunnen) hebben om te beledigen, in welke vorm dan ook.
  5. Die de persoonlijke levenssfeer van een of meer natuurlijke personen (onevenredig) kunnen schenden, in welke vorm dan ook.
  6. Die in strijd zijn met de wet.
  7. Waarop derden een auteursrecht hebben.

Garenkokerskwartier behoudt zich het recht om reacties, zonder verdere opgave van redenen, aan te passen en/of te verwijderen indien je je schuldig maakt aan hetgeen in punt 1 t/m 7 is omschreven.
Garenkokerskwartier aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade jegens de door jouw geplaatste reacties in welke vorm dan ook. Je bent te allen tijde en in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de inhoud van de door jouw geplaatste reacties op dit weblog.

Door deelname aan Garenkokerskwartier.nl accepteer je automatisch deze gedragsregels. Door acceptatie van deze gedragsregels bied je Garenkokerskwartier de vrijheid om de inhoud van de door jouw geplaatste reacties met bronvermelding in enige publicatie op te nemen. Tevens geef je Garenkokerskwartier toestemming om je per e-mail te benaderen met servicegerichte informatie inzake het gebruik van Garenkokerskwartier.nl.

Op deze gedragsregels is het Nederlands recht van toepassing.