• Banner
Ledenvergadering Duurzaam Garenkokerskwartier
Datum: Woensdag 20 juni 2018
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Het Seinwezen
Op woensdagavond 20 juni organiseren we weer de jaarlijkse ledenvergadering van de buurtcooperatie. Het programma begint om 20:00 in het Seinwezen, met inloop vanaf 19:30. Zie hieronder voor het programma:

Agenda ALV:
20:00 Opening & Vaststelling agenda
20:10 Jaarverslag 2017
20:15 Financiën
20:25 Kascommissie
20:30 Pauze
20:45 Denktafels (3 rondes elk 10 min):
• Troeptrimmen & buurtambassadeurs
• Buurtonderhoudsplan
• Seincafé
• Kinderactiviteiten & Garenkokerscup
• Ondernemers
• Communicatie & wijkkrant de Flits
• Open tafel
21:15 Samenvatting denktafels & rondvraag
21:30 Borrel & napraten met je buren